Foar ju Normierenge fonne seelter Sproake rakt et bie dät Seeltersk-Kontoor ne Toal-Normeriengs-Truppe. Jo toanke sik näie Woude foar ju seelter…